W tym roku została wydana książka Avi  Baumola „Komentarze do Tory w nurcie współczesnej ortodoksji”. Jest to wynik czteroletniej pracy rabina, który co tydzień przygotowywał komentarz do jednej parszy – części poszczególnych ksiąg Tory. Zanim powstała książka, komentarze do Tory były sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Shavei. Rabin Avi Baumol jest przedstawicielem naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, obecnie mieszka w Izraelu, często przebywa w Krakowie, gdzie  wygłasza wykłady. Jest związany z Jewish Community Centre – Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

Książka zawiera osobiste przemyślenia rabina na temat tekstu Tory z wykorzystaniem tradycyjnych interpretacji wielu jego poprzedników. W komentarzach wyczuwa się  ogromną erudycję, która pozwala mu odnosić poszczególne parsze do sytuacji współczesnych. To wszystko stanowi, że niezależnie od stosunku do religii każdy czytelnik może znaleźć dla siebie mądre życiowe przesłanie.

W związku z tym, że niedawno obchodziliśmy święto Simchat Tora, przytoczę obszerne fragmenty komentarza do ostatniej, 54 parszy – Wezot Habracha – „Zestawienie końca i początku Tory”:

„Jest  coś pocieszającego w tym, że czytamy pierwszy fragment Tory tego samego dnia, gdy kończymy roczny cykl czytań! Według tradycji żydowskiej, Ezdrasz po powrocie z Babilonu do Izraela w IV wieku p.n.e. wprowadził zwyczaj cotygodniowego czytania Tory. W ten sposób wypełniamy biblijne przykazanie, że całość Tory musi być odczytana w ciągu siedmiu lat (z tym, że my czytamy ją każdego tygodnia, więc cały cykl kończymy po roku).

Mamy pięćdziesiąt cztery parsze w Torze, ale mniej niż pięćdziesiąt cztery szabaty w roku, dlatego też w niektóre szabaty odczytujemy dwie parsze jednocześnie. Po to, by odczytać końcową parszę Wezot Habracha podczas święta Simchat Tora. Rabini stworzyli tradycję, która łączy koniec Tory z jej początkiem, śmierć Mojżesza ze stworzeniem świata. W jakim celu? Najbardziej oczywista odpowiedź brzmi: by przekazać ideę, że Tora stanowi Ciągły cykl, bez wyraźnego zakończenia, zatacza koło, obejmuje nasze życie i płynnie przeprowadza nas od końcowych wniosków do pierwszych chwil…

Rabin Avi Baumol kończy ten komentarz następującymi myślami:

„Według słów rabina Soloveitchika judaizm (wierzę, że również Tora) jest teocentryczny, ale jednocześnie zorientowany antropozoficznie. Bóg jest w centrum naszego świata, ale historia jest od początku do końca o nas – ludziach. Jesteśmy wszystkim tym, co znajduje się pomiędzy Adamem a Mojżeszem, pomiędzy pierwszym, upadłym człowiekiem i niezwykłym prorokiem, który zbliżył się do Boga.

Dziś zestawiamy ze sobą te dwie wielkie osobowości, Mojżesza i Adama, koniec i początek, jesteśmy zasmuceni i pocieszeni,  zaskoczeni, świadomi naszej śmiertelności, ale również pełni wiary, że możemy sięgnąć nieba. To jest istota naszego życia.”

Omawiana książka została wydana przez wydawnictwo Austeria, można ją kupić w Muzeum Polin w cenie 40 zł i w internecie.

Przyjemnej lektury życzy

Tikwa

Drukuj