Zachęcam do zwiedzenia niezwykłego miejsca w Pradze Czeskiej – dzielnicy żydowskiej,  jednej z najciekawszych w Europie. Na szczęście Praga nie została zniszczona podczas II Wojny Światowej i dzięki temu możemy oglądać jej cenne zabytki w stanie oryginalnym.  Dzielnicę żydowską w Pradze Czesi nazywają Żydowskim Miastem.

 Jak głosi legenda Żydzi przybyli do Pragi wkrótce po zburzeniu  przez Rzymian drugiej Świątyni w 70 roku. Natomiast według źródeł historycznych pierwsza gmina żydowska powstała w Pradze w 1091 roku. Obszar zamieszkały przez ludność żydowską graniczył ze Starym Miastem, był otoczony niskim murem z bramkami zamykanymi na noc. Z biegiem lat następował rozwój społeczności żydowskiej, stworzono samorząd, rozwijała się nauka, powstawały piękne synagogi,  szkoły talmudyczne i drukarnie hebrajskie. Jednak los Żydów w dużej mierze zależał od władców ustalających przywileje i dekrety ich dotyczące. Zdarzały się, choć rzadziej niż w innych krajach, krwawe pogromy. Łatwiejsza sytuacja nastąpiła w II  połowie XVI wieku. Habsburscy władcy zaciągali duże pożyczki u żydowskich bankierów, dając w zamian przywileje gminie żydowskiej. Najbogatszym bankierem w tym okresie był Mordechaj Maisel, dzięki jego działalności polepszyła się sytuacja praskich Żydów. Był on fundatorem synagogi i Ratusza Żydowskiego. W trakcie późniejszej  przebudowy Ratusza, który można podziwiać do dzisiaj , umieszczono na nim zegar z hebrajską tarczą i wskazówkami poruszającymi się w lewo, w odwrotnym kierunku niż zazwyczaj. Taki zegar widziałam po raz pierwszy w życiu – mam zegarek z literami hebrajskimi, ale jego wskazówki poruszają się w prawo.

Z biegiem lat rosła liczba ludności na niedużym terenie Żydowskiego Miasta i sytuacja zdrowotna oraz higieniczna jego mieszkańców stawała się coraz trudniejsza. Na początku XIX wieku władze Pragi ze względów sanitarnych podjęły decyzję o rozległych wyburzeniach średniowiecznej zabudowy tego rejonu.

Podobnie jak w innych europejskich krajach nadejście nazizmu i II Wojna Światowa sprowadziły Zagładę czeskich Żydów.