Bardzo ciekawa historia rodziny żydowskiej, która stała się właścicielami ziemi rolnej.  Los rodziny, ich dziesięcioro dzieci i licznych wnuków przez jedno bardzo bogate w wydarzenia stulecie (od 1830r. do 1930r.) opowiedziała Hanna Lanota.

Gorąco polecamy.

Piorun, który zmienił życie Ity Rajzel

Dziękujemy za udostępnienie tej niezwykłej opowieści. Zarząd SŻDS

PS.

Popularny stereotyp przedstawia Żyda wyłącznie jako mieszkańca miasta, małego lub też wielkiego, zajmującego się handlem lub rzemiosłem,

Zainteresowanych problemem osadnictwa Żydów na wsi w Polsce odsyłamy do strony Internetowej  Sztetel.

 http://www.sztetl.org.pl/pl/term/114,rolnictwo/