Pierwszy kwartał 2017roku upłynął nam  na opiece nad Lilianą Korzeniowską –podopieczną Stowarzyszenia  w Domu Opieki  Biała Dalia.  Włożono spory wysiłek  w  leczenie jej zębów i przygotowanie do zrobienia protezy zębowej. Odwiedzaliśmy  ją w szpitalu, do którego trafiła, troszczyliśmy się o jej garderobę, a najważniejsze o jej samopoczucie. W lutym pokryliśmy dług za lekarstwa i  środki higieniczne w wysokości 1000zł, a niezależnie od tego wpłacaliśmy 300zł co miesiąc na pokrycie jej kosztów pobytu.  Szykowaliśmy się do zabrania  Liliany na uroczystości Pesachowe organizowane przez GWŻ. Niestety Liliana nie wzięła w nich udziału, zmarła w czasie  świąt - 11 kwietnia 2017r. Została pochowana na Cmentarzu Żydowskim obok swojej mamy. Zajmowaliśmy się organizacją pogrzebu, w którym wziął udział  Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich – bo taka była jej wola wyrażana wielokrotnie.

Zarząd zobowiązał się, że postawi macewę na grobie Liliany Korzeniowskiej.  Budowę macewy, zgodnie z tradycją żydowską, można rozpocząć najwcześniej po upływie 6 miesięcy od pogrzebu, dlatego Zarząd SŻDS podjął decyzję rozpoczęcia budowy na jesieni 2017 roku. Zgodnie z tą decyzja, w październiku podpisaliśmy umowę na wykonanie macewy z Zakładem kamieniarskim Krzysztofa Ruty oraz liter i rysunku z  artystką plastykiem Hanną Kosowską. W roku 2017 wypłaciliśmy im zgodnie z podpisanymi umowami zaliczki. Zależało nam bardzo, żeby pomnik Liliany był ładny i symbolizował jej łagodny i ciepły charakter ale jednocześnie jej trudne życie, dlatego podpisaliśmy umowę z artystka Hanną Kossowską. Projekt został  zaakceptowany przez zarząd a rysunek rozesłany droga mailowa do wszystkich członków stowarzyszenia. Chcieliśmy aby pamięć o tej wyjątkowej kobiecie była naszym wspólnym dziełem dlatego  rozpisaliśmy zbiórkę darowizn  na ten cel.   List z prośbą o cedakę wysłaliśmy do wszystkich członków stowarzyszenia, do przyjaciół i wszystkich, którzy ją znali. Udziału w zbiórce odmówiła rodzina Liliany twierdząc  że mogliśmy ja pochować w grobie jej ojca na cmentarzu komunalnym. W roku 2017 udało nam się zebrać 1515,30 zł, ale do dnia 1 maja 2018r. wpłynęło łącznie 4395,30zł. Oczekujemy także obiecanej wpłaty od Rabina  Michaela Schudricha. Spróbujemy nakłonić także Zarząd GWŻ, który póki co nie odpowiedział na nasz mail w tej sprawie. Trzeba zaznaczyć, że bardzo wzruszyła nas wpłata w wysokości 500 zł od Stowarzyszenia Drugie Pokolenie Dzieci Holokaustu.

Postawienie pomnika powinno nastąpi do  dnia  15.05. 2018r., ten termin uzależniany jest od pogody, bo w użytym kamieniu gromadzi się woda, która przed obróbką musi roztopić się.  W roku 2017 nie znaleźliśmy chętnych do pobytu w Domu Biała Dalia i chociaż utrzymujemy dobre stosunki z jej właścicielami, jest to kontakt symboliczny.  Nagłe odejście Liliany Korzeniowskiej oraz brak współpracy z działem pomocy społecznej Związku Gmin Żydowskich wytraciło zarząd z planowanych działań.

Zarząd zadbał żeby wszystkie sprawozdania z zebrań zarządu były rozsyłane do członków drogą mailowa. Członkowie SŻDS oraz ich przyjaciele byli także informowani o wydarzeniach  organizowanych przez inne organizacje żydowskie. Zarząd składał  życzenia okolicznościowe związane ze świętami, informował o wydarzeniach kulturalnych i ciekawostkach z życia środowiska. Zarząd przewiązywał duża wagę do kontaktu drogą elektroniczną z członkami Stowarzyszenia. Zadbaliśmy by raz w miesiącu pojawiał się na naszej stronie Internetowej domseniora-zds.pl nowy artykuł oraz związany ze zbliżającymi się świętami żydowskimi  przepis kulinarny. Wysłaliśmy listy z podziękowaniami do wszystkich naszych darczyńców. 

Mieliśmy  liczne plany na rok 2017. Miedzy innymi doprowadzenie do odnowienie grobu Adolfa Peretza, twórcy przedwojennego Towarzystwa i Żydowskiego Domu Starców, wielkiego filantropa, światłego człowieka. Jego nagrobek na Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej projektował sam Abraham Ostrzega, ale został prawdopodobnie  skradziony w latach 60-ciątych i nie zachowała się żadna dokumentacja jak wyglądał, a jedynie wpis archiwalny. W związku z koncentracją prac nad postawieniem macewy dla Liliana Korzeniowskiej, zarząd nie zajął się grobem  Adolfa Peretza. Nie mamy tez pomysłu, kto mógłby zrobić projekt. Grób znajduje się w głównej alei cmentarza i jego nagrobek, chociaż nie jest wpisany do rejestru zabytków musi być synchronizowany z resztą znajdujących się w pobliżu pomników.

Największym naszym sukcesem jest strona internetowa, ale jej zasięg jest niewystarczający.

 

Sprawozdanie finansowe.

Saldo początkowe na dzień 01-01-2017 wyniosło   2194,10 zł

Saldo końcowe   na dzień 31-12-2017 wyniosło.   13524,48 zł

Struktura zrealizowanych przychodów w 2017r.

lp

Wyszczególnienie

Przychody

 

 

 

rok 2016

rok 2017

 

PRZYCHODY RAZEM

9 242,12

9 709,46

1.

Składki brutto określone statutem

700,00

650,00

2.

Inne przychody określone statutem

8 542,12

9 059,46

 

w tym:

 

 

a

dotacje, subwencje, darowizny

6 792,12

9 059,46

b

kursy i szkolenia

 

 

c

imprezy statutowe

1 750,00

 

3.

Pozostałe przychody

 

 

4.

przychody finansowe

 

 

5.

zyski nadzwyczajne

 

 

 

Struktura kosztów  w 2017r.

lp

Wyszczególnienie

Koszty

 

 

 

rok 2016

rok 2016

 

KOSZTY RAZEM

7 804,82

9071,08

1.

Koszty realizacji zadań statutowych

1 509,64

2500,00

 

koszty zadań statutowych

1 509,64

2500,00

2.

Koszty administracyjne

6 295,18

6571,08

a

zużycie materiałów

905,00

35

b

usługi obce

 

3134,06

c

podatki i opłaty

3 072,16

 

d

wynagrodzenia i ubezpieczenia

1 778,02

1168,00

e

pozostałe

540,00

2234,02

 

STRATA

 

 

 

Zysk

1 437,30

638,38

 

Wyszczególnienie

rok 2016

rok 2017

przychody z 1% podatku PIT

5928,48

5396,42

darowizny

863,64

3663,04

 

Zarówno przychody jak i koszty były na tym samym poziomie co w roku 2016. Kwota 2500zł w pozycji koszty zadań statutowych dotyczy zaliczki dla pana Krzysztofa Ruty na zakup  materiałów do macewy.

Na koniec 2017r. w  Stowarzyszeniu ŻSD było zapisanych 20 członków. Stowarzyszenie  nie zatrudniało  pracowników. Zarząd pracował charytatywnie, usługi obce  dotyczyły obsługi księgowej, należnych opłat  za serwer i utrzymanie domeny strony internetowej  oraz opłaty za umowy na artykuły.

Wnioski i plany na 2018r.

Członkowie naszego stowarzyszenia są mało aktywni. Głównym powodem jest rezygnacja z celu dla jakiego Stowarzyszenie zostało powołane tzn. budowę Żydowskiego Domu Seniora. Musimy wypracować metody zaradzeniu naszej bierności. Mamy nadzieję, że zebranie sprawozdawczo wyborcze pomoże rozwiązać ten palący problem.

Zarząd ze swej strony próbował w pierwszym kwartale 2018r. zorganizować przychodnie geriatryczną, ale koszt jej okazał się zbyt wielki. Mamy pomysł dopłacania do badań takich jak rezonans lub tomograf komputerowy. Decyzja zależy od wysokości dochodów z 1% podatku dochodowego. Żeby zwiększyć wpływy z 1% zdobyliśmy i zainstalowaliśmy na naszej stronie bardzo łatwy program elektroniczny. Wyniki zbiórki będą znane na początku sierpnia 2018r.

W kwietniu 2018r. złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dotację na wydanie książki autorstwa Małgorzaty Blicharz   „Koszernie- niekoszernie” . Nie będzie to typowa książka kucharska, ale opis  świat żydowskich obchodzonych w rodzinnym domu w Górze Kalwarii w oparciu o wspomnienia mamy Małgosi Blicharz i taty Henryka Prajsa. Wniosek został złożony poprawnie, a wymagane dokumenty dotarły do Instytutu Kultury w Krakowie. Nie znamy werdyktu i nie wiemy czy dostaniemy dotację, decyzja ma zapaś w czerwcu. Jeżeli dostaniemy to musimy wszyscy sprężyć się, żeby książkę wydać (gotowy jest tylko szkic i konspekt książki).   Zarząd liczy na pomoc  wielu członków Stowarzyszenia.  Książka będzie rozdawana a nie sprzedawana, nie spodziewamy się dochodów z tego tytułu. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.   

W 2018r. podjęliśmy starania o likwidację fundacji, która była powołana tylko w celu budowy Domu Seniora w Popielżyn –Zawady, a jej istnienie generuje niepotrzebne koszty i dodatkową pracę  np. przygotowywanie sprawozdań do KRS, US i Ministerstwa. Zostaliśmy nawet obciążeni karą w wysokości 1000 zł za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego ale kolejne nasze podanie zostało rozpatrzone pozytywnie i KRS odstąpił od decyzji umarzając karę.  

Zebranie musi  odpowiedzieć na pytanie o dalsze nasze działania, ich kierunki i cele.  Dlatego zależy nam na tym, aby wszyscy członkowie Stowarzyszenia wzięli w nim udział.

 

Drukuj