1. Nasi poprzednicy.


  Od 1910 r działało Towarzystwo Żydowskiego Domu Starców „Moszaw Zkenim” i było piękną wizytówką szacunku okazywanego ludziom starszym. Zbudowało ono i prowadziło dwa Domy Starców. Dom dla inteligencji na ul. Wawelberga 10 / dzisiaj Górczewska/ był na te czasy bardzo nowoczesny. Domy Starców powstały dzięki hojności przedwojennego środowiska żydowskiego i determinacji członków Towarzystwa Moszaw Zkenim. 

  Nasze Stowarzyszenie powstało w 100 rocznicę rejestracji tamtego Towarzystwa. Udało się odnaleźć w archiwum Miasta Warszawy akt rejestracji z 1910 r. Mamy więc formalną  szansę stania się kontynuatorem działalności Towarzystwa Moszaw Zkenim.
   
 2. Początki - pierwsze lata.


  Nasze Stowarzyszenie Żydowski Dom Seniora „Moszaw Zkenim” zostało zarejestrowane  4 lutego 2010 r.  Inicjatorem powołania Stowarzyszenia i budowy Żydowskiego Domu Seniora była GWŻ.

  W 2010 r. GWŻ rozpisało konkurs i wyłoniło firmę, która miała zaprojektować Dom Seniora.  My braliśmy aktywny udział w definiowaniu założeń. Trzypiętrowy obiekt miał  stanąć na działce przy ul. Brylowskiej, nieopodal Szpitala Wolskiego. Powstał projekt, ale odstąpiono od jego realizacji ze względów ekonomicznych.

  Przed wojną ten teren należał do Szpitala Starozakonnych na Czystem.  Działkę o powierzchni 4,3 tys. mkw. Gmina Żydowska otrzymała od miasta po ośmiu latach starań o zwrot mienia, z zastrzeżeniem, że jest przeznaczony na dom pomocy społecznej.

  Przez następne trzy lata Zarząd Stowarzyszenia prowadził rozmowy na temat działki i zasad współpracy z Zarządem GWŻ, próbował współpracy z TSKŻ w celu budowy ŻDS na terenie Sródborowianki.  Mimo życzliwej atmosfery, kwestia parceli, na której ma zostać wybudowany ŻDS pozostała nierozstrzygnięta. W poszukiwania miejsca na dom Seniora, Zarząd przeprowadził szereg rozmów z przedstawicielami władz centralnych i samorządowych.

  Przez pierwsze 3 lata Zarząd GWŻ wspierał finansowo nasza działalność.

 3. Determinacja – następne 2 lata.

  Mimo chwilowych niepowodzeń zarząd SŻDS postanowił nie rezygnować z budowy Domu Seniora i rozpoczął poszukiwania odpowiedniej działki lub budynku do adaptacji. Zarząd obejrzał i przeanalizował kilkanaście nieruchomości, ale ceny  w Warszawie i jej okolicach przekraczały finansowe możliwości Stowarzyszenia.   W 2014 r. Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia podjęło decyzje o budowie Żydowskiego Domu Seniora na terenie dworskiej posiadłości w Popielżyn Zawadach -70 km od Warszawy.  Działka, która została wybrana była piękna i miała olbrzymi potencjał do wykorzystania na nasze cele. Oprócz walorów krajobrazowych i klimatycznych posiadała dużą powierzchnię, dającą szansę na rozbudowę i zagospodarowanie 9 hektarów parku, znajdowały się na niej dwa budynki do adaptacji i piękny,  ale mały dworek do natychmiastowego zamieszkania.
   
 4. Walka o fundusze na budowę domu.

  Nasze prezeski Panie Małgorzata Lanota i Małgorzata Blicharz prowadziły żmudne pertraktacje z kilkoma bankami w celu uzyskania kredytu na wyjątkowo korzystnych warunkach. Potrzebny był kapitał własny, którego nie mieliśmy. Trzeba zaznaczyć, że z powodu braku jakichkolwiek funduszy biznes plan wykonałyśmy same, a jest to praca karkołomna nawet dla specjalistów. Kosztorysy i plany budowlane wykonały dla nas gratis zaprzyjaźnione firmy. Musieliśmy zapłacić jedynie za operat szacunkowy, ale koszty jego wykonania pokryła Gmina.  Zarząd dołożył starań, aby wszystkie zestawienia i opracowania dla banku w ramach biznes planu były możliwie precyzyjne oraz uczciwe i stanowiły dla nas podstawę do dalszej działalności.  Bank nie miał zastrzeżeń do jakości przygotowanych dokumentów i wyliczeń.

  Wobec odmowy zaangażowania GWŻ w budowę Żydowskiego Domu Seniora na terenie Dworu Akacjowego w Popelżyn - Zawady oraz finansowych trudności, jakie napotykał w jej realizacji, w niu 25-06-2014r Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rezygnacji ze starań o zakup tej posiadłości i wstrzymania tymczasowo działań mających na celu budowę Żydowskiego Domu Seniora.
   
 5. Nie rezygnujemy z osiągnięcia naszych celów.

  Pod koniec roku 2014 w celu rozpoczęcia konkretnych działań, przy naszych znikomych możliwościach finansowych, Stowarzyszenie nawiązało współpracę z funkcjonującym Domem Opieki Biała Dalia w Konstancinie-Jeziornej. Liczyliśmy na umieszczenie w tym domu co najmniej 10 żydowskich pensjonariuszy i nadanie jemu żydowskiego charakteru. Biuro Pomocy Społecznej nie wsparło naszych działań, nie skierowało do Białej Dalii nikogo ze swoich podopiecznych, udało nam się umieścić  tam na stałe tylko jedna osobę i kilka przejściowo. Opiekujemy się naszą podopieczną, dofinansowujemy jej pobyt i leczenie i w miarę naszych możliwości staramy się wprowadzić do Domu żydowskie akcenty; zorganizowaliśmy uroczystość przybicia mezuzy z Rabinem Michaelem Schudrichem, urządzamy kolacje szabatowe.
   
 6. Działania mające na celu zachowanie tożsamości kulturowej
  i historycznej.

  Ważnym zadaniem Stowarzyszenia były działania mające na celu integrację środowiska oraz zachowania tożsamości kulturalnej i historycznej.  Zorganizowaliśmy szereg spotkań otwartych takich jak: Majówka u Małgosi z recytacją wierszy Władysława Szlengla pisanych w Getcie oraz tańcami izraelskimi, wystawa ”100 lat od powstania Żydowskiego Domu Starców. Żydowska Tradycja Dobroczynności”, panel dyskusyjny oraz kilka mniejszych (szczegóły w sprawozdaniach rocznych).

  Stowarzyszenie przejęło opiekę nad grobem Adolfa Peretza, wielkiego człowieka, filantropa i wieloletniego prezesa Towarzystwa Domu Starców, na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej. Odmalowano metalowe obramowanie, usunięto zasłaniające grób chwasty i posadzono świeżą trawę oraz zapewniono stałe utrzymanie czystości wokół grobu. Przygotowaliśmy projekt renowacji grobu, ale nie dostaliśmy na to środków. Nagłośniamy jego zasługi i nie pozwalamy zapomnieć o tym wspaniałym człowieku. 

 7. Podsumowanie.

  Największym osiągnięciem Stowarzyszenia jest integracja środowiska i uświadomienie szerokiemu gremium pilnej potrzeby budowy Żydowskiego Domu Seniora.