DRODZY PRZYJACIELE  

Warszawa, maj 2018

13 maja 2018 roku  odbyła się uroczystość postawienia macewy na Cmentarzu Żydowskim na Okopowej w Warszawie.  Ceremonię prowadził rabin Michael Schudrich, modliliśmy się wraz z nim za duszę Liliany. Ciepłe słowa o Lilianie wygłosiła Małgorzata Blicharz.

Dzięki ofiarności członków i sympatyków Stowarzyszenia została zebrana  kwota 4353,70 zł.  Stowarzyszenie ZDS przeznaczyło na ten cel kwotę 3988,30 zł. Macewa według projektu artystki Hanny Kossowskiej została wykonana przez pana Krzysztofa Rutę.

Stowarzyszenie ZDS bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom.

                                                            Warszawa, 24-10-2017

Stowarzyszenie Żydowski Dom Seniora – Moszaw  Zkenim ogłasza zbiórkę środków na budowę macewy dla Liliany Korzeniowskiej, naszej podopiecznej w Domu Biała Dalia.

Lila odeszła od nas w tym roku 11 kwietnia i została pochowana  obok swojej mamy, na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej.  Miała tylko 65 lat. Los nie był dla niej łaskawy bo urodziła się jako niepełnosprawna, ale miała wielkie serce,  kochała nas wszystkich i nawzajem też ją kochaliśmy.

Odeszła zbyt szybko, pozostawiła nas w głębokim smutku. Planowałyśmy wspólnie uczestniczyć  w kolacji sederowej rozpoczynającej obchody święta Pesach 5777. Stało się inaczej.

 Lila miała wielu przyjaciół, była nam bliska. Pozostaje nam zadbać, aby pamięć o tej wyjątkowej dziewczynie była naszym wspólnym udziałem.

Budowę macewy, zgodnie z tradycją żydowską, można rozpocząć najwcześniej po upływie 6 miesięcy od pogrzebu, dlatego Zarząd SŻDS podjął decyzję rozpoczęcia budowy od jesieni 2017 roku. Wszystkie prace przygotowawcze i sama budowa zostaną zakończone  do dnia  30.04. 2018.

Budowy macewy podjął się zakład KAMIENIARSTWO Pana Krzysztofa Ruty, napisami na macewie zajmie się Hania Kosowska. Spodziewany  koszt  to  około 10.000 zł. 

Drodzy przyjaciele, swoją cedakę na ten  wspólny cel prosimy wpłacać  na  Konto: Bank Milenium nr 27 1160 2202 0000 0001 5899 7771  z dopiskiem  „DLA  LILI”  Kwotę przekazaną na wykonanie macewy można odliczyć  jako darowiznę w zeznaniu podatkowym za ten rok.

TO NIE JEST radosna akcja, bo pełne smutku jest odejście bliskich osób. Możemy tylko utrwalić bytność  wśród nas razem budując Lilii to ostatnie miejsce spoczynku. Obyśmy zawsze, póki naszego życia, pamiętali o naszej wspólnej przyjaciółce LILIANIE  KORZENIOWSKIEJ .

Zarząd SŻDS