1.    Co mówi Halacha o stosunku do Seniorów

W Świątyni Jerozolimskiej składano ofiary ze zwierząt. Po zburzeniu Świątyni w roku 70 n.e. rabin Jochanan ben Zakkaj całkowicie przeobraził sposób religijnego myślenia dotyczącego składania ofiar za popełnione grzechy:  ogłosił bowiem w zgodzie z tym, co zapowiadali już wcześniej prorocy, że sprawiedliwe działania przewyższają ofiary jako metoda na uzyskanie przebaczenia. Wtedy narodziło się pojęcie Dobroczynności, które stało się obowiązkiem każdego Żyda.

Halacha  (wykładnia Prawa Mojżeszowego - Tory, ukazująca jak stosować Prawo) nakazuje oddawanie czci osobom, które ukończyły 70 lat, a także swoim rodzicom. Nie wolno sprzeciwiać się im, zwracać po imieniu, zawstydzać ich i tracić panowania nad sobą w ich obecności. Dzieci mają obowiązek karmić i ubierać swoich rodziców, wstawać z miejsca, gdy wchodzą i wyrażać się o nich z szacunkiem.  Judaizm nakłada obowiązek wspierania ludzi starszych.

2.    Domy Seniora

Domy opieki nad Żydami – Starcami powstawały w Europie od setek lat. Po II Wojnie  Światowej nie było w Polsce, a także w Izraelu ludzi starych, nie było potrzeby troszczenia się o nich. Dziś zestarzało się całe pokolenie  Dzieci  Holokaustu i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, trzeba się nimi zająć.  Duża część z nich  jest samotna w wyniku traumy powojennej oraz masowej emigracji młodzieży  po 68r. Prywatne Domy Opieki w Polsce  powstają „jak grzyby po deszczu” i nie narzekają na brak chętnych. Widocznie jest zapotrzebowanie, a prowadzenie ich przynosi oczekiwany zysk.

Mamy kapitalizm. Nie sprzyja on ludziom starszym, nie mają odłożonych oszczędności a emerytury są raczej małe. Młode pokolenie pracuje nadmiernie i nie ma czasu ani głowy do zajmowania się starymi często niedołężnymi członkami rodziny.

3.    Nasz cel

Działalność naszego Stowarzyszenia ma pomóc potrzebującym, a młodym  przypomnieć o obowiązkach  narzuconych przez Torę i o pięknej żydowskiej tradycji.

To co zrobiło Towarzystwo Domów Starców  w  przedwojennej Polsce powinno być zapisane złotymi zgłoskami, a jest całkowicie zapomniane. Nie możemy do tego dopuścić.

 

Jest ostatni moment, żeby przypomnieć  pokoleniu, które weszło w dorosłe życie w okresie transformacji,  jak ważne  dla nich także jest zapewnienie, aby starsi członkowie rodziny nie byli samotni w swojej starości.