W styczniu 2017 roku zamieściliśmy na naszej stronie Internetowej http://www.domseniora-szds.pl/index.php/dom-seniora artykuł pt. ”Mieszkania dostosowane do wieku i niepełnosprawności”. W artykule tym apelowaliśmy do GWŻ Warszawa o przeznaczenie uzyskanej w ramach programu reprywatyzacji działki i rozpoczęcie budowy domu na wynajem dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych. Wracamy dzisiaj do tego tematu  zainspirowani nadesłanym nam sprawozdaniem z konferencji zorganizowanej przez Stargardzki TBS – „Mieszkanie wspomagane w polityce mieszkaniowej i społecznej samorządów”. Zobaczcie co można zrobić także w Polsce i to już od lat – trzeba tylko chcieć.

Zarząd SŻDS

 Każdy ma prawo do niezależnego życia i włączenia w społeczeństwo

SAMODZIELNIE ale NIE SAMOTNIE

 W kwietniu 2018 Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego /TBS/ zorganizowało konferencję pt.  "Mieszkania wspomagane w polityce mieszkaniowej i społecznej samorządów"

Samorządowcy oraz działacze TBS-ów z kilku polskich miast  opowiedzieli o swoich sukcesach i problemach w realizacji budownictwa przeznaczonego dla ludzi potrzebujących wsparcia społecznego.  Pokazano także osiedla wybudowane przez Stargardzki TBS.

 Stargardzki TBS nawiązał ścisłą współpracę z Urzędem Miasta i organizacjami pozarządowymi.   Ta współpraca zaowocowała  zbudowaniem  osiedla  z domami dla seniorów 50+ a także:  dla osób niepełnosprawnych ruchowo i osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz dla młodzieży opuszczającej placówki wychowania zastępczego i domów dziecka, a nawet  dla tych, którzy próbują wyjść z bezdomności. 

Poszczególne programy  wpisują się w systemowe rozwiązania, np.: - system wsparcia osób niepełnosprawnych: terapia, praca, mieszkanie, - system wsparcia osób bezdomnych – prewencja, interwencja, integracja, - system wsparcia osób starszych: wsparcie i aktywizacja seniorów.

Miasto zawiera umowę najmu z STBS i płaci  czynsz najmu wg obowiązującej  stawki, a następnie podnajmuje za stawkę komunalną lokale osobom uprawnionym,  którym umożliwia jednoczesne korzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki czynszu.

Organizacja pozarządowa jest partnerem m.in. w pozyskiwaniu środków na wpłatę partycypacji osobom uprawnionym, a także otrzymuje dotację z budżetu miasta  np. na zapewnienie asystentów, opiekunów, specjalistyczne usługi rehabilitacyjne.  Organizacja występuje także z aplikacjami o środki poza budżetem miasta, np. z PFRON-u, może sięgać także po dotacje unijne poprzez fundusze wojewódzkie.

Z zaplanowanych 4 budynków pierwszy zasiedlono w maju  2009 roku.

Budynek usytuowany jest tak by był dostęp do terenów zielonych, a na parterze znajdują się lokale usługowe. W ogólnodostępnej części budynku jest przestrzeń integracyjna /świetlica z zapleczem kuchennym/. Zapewniony jest także łatwy dostęp do komunikacji miejskiej.

Koszty budowy mieszkań przeznaczonych dla osób w wieku 55+ rozkładały się następująco:

Najemca mieszkania wnosi partycypację w wysokości do 30% wartości mieszkania oraz kaucję w wysokość 10-krotnego czynszu. W przypadku zakończenia najmu partycypacja zostaje zwrócona - lokalu nie można wykupić.

Obiekt jest monitorowany wewnątrz i w promieniu 300 m na zewnątrz - mieszkańcy mają specjalne piloty wzywające pomoc.

Codziennie w dni powszednie w godzinach 8-16 dyżuruje opiekun, administrator 2x w tygodniu, pielęgniarka na przychodne -2 godziny tygodniowo, a  lekarz przychodzi po zgłoszeniu z pobliskiego ZOZ.

 

Urząd Miasta wyliczył, że bardziej mu się opłaca umieszczać seniorów w mieszkaniach TBS i dopłacać do czynszu niż korzystać z Domów Opieki Społecznej.

Podano np.  koszt pobytu w DPS - 3200/miesięcznie. a w mieszkaniu wspomaganym (dla seniorów)  - 1736,24 zł/miesięcznie.

Assisted living /mieszkanie wspomagane/ wybudowano także we Wrocławiu oraz w Szczecinie.

 

Są dwa rodzaje mieszkań:

Na konferencji prelegenci podkreślali, że jest bardzo duże zainteresowanie seniorów wynajmem mieszkania.

Np. na pierwsze 23 mieszkania położone przy ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie złożono 92 kompletne, poprawne wnioski.

Nasza Żydowska Gmina nie ma takich możliwości jak Urząd Miasta z ogromnym budżetem, nie ma nawet takich prawnych obowiązków.

 Ale przybywa w naszym środowisku coraz więcej starych ludzi potrzebujących wsparcia i nie wystarcza dopłacać z funduszy Cliams Conference  do domowych opiekunek.  Starsi ludzie zamknięci we własnych domach są bardzo samotni, bez celu w walce o lepsze życie. Poza tym jest coraz więcej Żydów, którzy urodzili się po 1945r. i nie przysługuje im pomoc z Claims Conference.

Warto zastanowić się nad systemowym rozwiązaniem tego problemu.

 

Opracowała na podstawie materiałów opublikowanych na stronie Stargardzkiego TBS

http://www.tbs.stargard.pl/aktualnosci/ z konferencji  zorganizowanej w dniach 11-12 kwietnia 2018r.    

Barbara Kopczyńska

 

Gorąco polecamy przedstawiany w materiałach konferencji  w Stargardzkiego TBS opracowany przez Komisję ds. Osób Starszych przy rzeczniku Praw Obywatelskich dokument o systemie wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania.

Oto adres Internetowy: http://www.tbs.stargard.pl/pliki/aa-dopu/4_system-wsparcia-osob-starszych-w-srodowisku-zamieszkania_barbara_imiolczyk.pdf

 Zarząd SŻDS

Drukuj